Close
28 April, 2019
2 May, 2019
7 May, 2019
7 May, 2019

Nurse peer review session

12:10pm - 12:55pm

Read More
12 May, 2019
15 May, 2019
17 May, 2019
17 May, 2019
19 May, 2019

World IBD day

All Day

Read More
23 May, 2019

Nurse peer review session

12:10pm - 12:55pm

Read More
29 May, 2019
30 May, 2019

World Multiple Sclerosis day

30 May, 2019 – 1 January, 1970 (12:00pm)

Read More
30 May, 2019
30 May, 2019
31 May, 2019
31 May, 2019
2 June, 2019
6 June, 2019

Nurse peer review session

12:10pm - 12:55pm

Read More
12 June, 2019
13 June, 2019
14 June, 2019
14 June, 2019
15 June, 2019
18 June, 2019
19 June, 2019
19 June, 2019
20 June, 2019

Nurse peer review session

12:10pm - 12:55pm

Read More
27 June, 2019
2 July, 2019

Nurse peer review session

12:10pm - 12:55pm

Read More
3 July, 2019
10 July, 2019
11 July, 2019

Cardiac training session

2:15pm - 3:45pm

Read More
18 July, 2019

Nurse peer review session

12:10pm - 12:55pm

Read More
25 July, 2019
28 July, 2019
1 August, 2019

Nurse peer review session

12:10pm - 12:55pm

Read More
7 August, 2019
8 August, 2019
12 August, 2019

Cystic Fibrosis Awareness week

12 August, 2019 – 18 August, 2019

Read More
15 August, 2019

Nurse peer review session

12:10pm - 12:55pm

Read More
20 August, 2019
22 August, 2019
22 August, 2019
26 August, 2019
29 August, 2019

Nurse peer review session

12:10pm - 12:55pm

Read More
30 August, 2019
4 September, 2019
5 September, 2019
8 September, 2019
10 September, 2019
10 September, 2019
10 September, 2019

Nurse peer review session

12:10pm - 12:55pm

Read More
10 September, 2019
11 September, 2019
15 September, 2019
16 September, 2019
18 September, 2019
19 September, 2019
19 September, 2019
20 September, 2019
21 September, 2019
23 September, 2019

Mental Health Awareness Week

23 September, 2019 – 29 September, 2019

Read More
26 September, 2019

Nurse peer review session

12:10pm - 12:55pm

Read More
29 September, 2019
30 September, 2019
30 September, 2019
1 October, 2019
3 October, 2019
3 October, 2019

Delirium training session

2:15pm - 3:45pm

Read More
9 October, 2019
10 October, 2019
10 October, 2019

Nurse peer review session

12:10pm - 12:55pm

Read More
11 October, 2019
11 October, 2019
11 October, 2019
12 October, 2019
17 October, 2019
20 October, 2019
24 October, 2019
24 October, 2019

Nurse peer review session

12:10pm - 12:55pm

Read More
29 October, 2019
30 October, 2019
31 October, 2019

Training assessment

2:15pm - 3:45pm

Read More
5 November, 2019

Nurse peer review session

12:10pm - 12:55pm

Read More
7 November, 2019
8 November, 2019
12 November, 2019
14 November, 2019
21 November, 2019

Nurse peer review session

12:10pm - 12:55pm

Read More
22 November, 2019
25 November, 2019
27 November, 2019
28 November, 2019
2 December, 2019
3 December, 2019
3 December, 2019

Nurse peer review session

12:10pm - 12:55pm

Read More
4 December, 2019
5 December, 2019
6 December, 2019
9 December, 2019
11 December, 2019